yalqızlıq

yalqızlıq
is. Təklik, tək-tənhalıq, yalnızlıq, tək qalma. Birdən <müəllimin> fikrinə gəldi ki, Telli yalqızlıqdan qorxar. S. H.. Müşkünaz uşaqlıqdan təkliyi sevmir, yalqızlıqdan daralırdı. Ə. Vəl.. // Kimsəsizlik, adamsızlıq. Durnanın yetimlik, yalqızlıq iztirabları ilə pərvəriş tapmış qəlbi, bu sakit sevginin sadə, mehriban axşamları ilə bəxtiyar idi. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • fərdiyyət — ə. təklik, təkbaşınalıq, xüsusilik, yalqızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəhdaniyyət — ə. 1)Allahın birliyi haqqında dini fəlsəfi nəzəriyyə; monoteizm; 2) birlik, vəhdət; 3) yalqızlıq, təklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəhdət — ə. 1)Allahın birliyinə inanma; 2) birlik; 3) yalqızlıq, təklik, vahidlik. Vəhdəti vücud panteizm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəhşət — ə. 1)xəlvət yerdə duyulan qorxu; vahimə; 2) qorxma, hürkmə; 3) təklik, tənhalıq, yalqızlıq; 3) vəhşilik, yırtıcılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücəssəmə — is. <ər.> 1. Hər hansı bir təbiət hadisə və ya qüvvəsinin canlı bir cisim şəklində təsviri. 2. Hər hansı bir keyfiyyəti, xüsusiyyəti təcəssüm etdirən adam, şey haqqında. O, gözəllik mücəssəməsidir. – <Bəhram:> Sən insan deyilsən, bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pıçıltılı — sif. və zərf Pıçıltı ilə, yavaşcadan deyilən; pıç pıç. Pıçıltılı danışmaq. – . . Pıçıltılı, mehriban; məhrəm, tənhalıq dolu; xoş səsindən uzaqda; yalqızlıq içindəyəm. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təklik — is. 1. Onluqda birinci, ən kiçik say; həmin sayı ifadə edən 1 (bir) rəqəmi. // Çoxrəqəmli ədədlərin axırıncı rəqəmi. Yüzlük, onluq və təklik. 2. Yalqızlıq, tək olma; tək qalmış adamın halı. Bəli! İndi mən təkəm və bu təkliyimlə də fəxr edirəm. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənhalıq — is. 1. Təklik, yalnızlıq, yalqızlıq, kimsəsizlik. Könlümü tənhalıq eylərdi pərişan sinədə; Olmasaydı cəm hər yanımda peykanın görüb. F.. 2. Boş yer, kimsəsiz yer, adam olmayan yer; issızlıq. <Qasım:> Mən bu tənhalıqda çox qüssələndim. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetimlik — is. Ata anası olmayan uşağın halı, vəziyyəti. Yetimlik çəkmək. – Yetimliyi halətindən bəllidir; Fəqirliyi zillətindən bəllidir. A. S.. Biz ki yetimliklə böyüdük qoşa; Birgə qonaq getdik yara, yoldaşa. S. V.. Durnanın yetimlik, yalqızlıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”